අං ගැහැනිය දැඩි ලෙස කෙලවා ක්‍රීම්පීඩ් කර ඇත

මට මගේ ලේකම්ට දෙයක් ඇත, නමුත් මට ඇය සමඟ මගේ ෆැන්ටසිය ක්‍රියාත්මක කළ නොහැකි නිසා මම ක්‍රිස්ටියානා සින්ව මගේ කාමරයට කැඳවමි. මම ඇයව මගේ නපුරු ලේකම්වරිය ලෙස ඇඳගෙන අවසානයේ මා පසුපස හඹා ආ ෆැන්ටසිය ඉටු කරමි.

2022-03-15 12:05:58 902 06:17
Tags :