උණුසුම් කාමුක තරු අනියම් ලිංගිකව හැසිරෙනවා

Keiran සහ Krissy සාමාන්‍ය පෙම්වතුන් යුවලක් ලෙස පෙනුනද ඔවුන්ගේ නිවස තුළ ගැඹුරු, අඳුරු, මුග්ධ රහසක් ඇත. ස්කොට් තම අතුරුදහන් වූ මිතුරා සොයමින් පැමිණෙන විට, ක්‍රිසි ඔහුට අයිස් තේ ටිකක් ගැනීමට නිවසට ආරාධනා කරයි. කෙසේ වෙතත්, අයිස් තේ නැත, එහි ඇත්තේ අලංකාර මුඩුක්කු සහ අපිරිසිදු දහඩිය සහිත ලිංගික හැසිරීම් පමණි ... සහ රහස් ... නපුරු රහස්.D පඩිපෙළ යට බලන්න එපා ...