නිහතමානී තරුණ තරුණ මෝගන් වැස්ස දැඩි ලෙස කෙලෙසයි

මෝගන් වැස්ස හරිම උණුසුම්. සහ කුඩා. ඔබ කාලයක සිට දැක ඇති දැඩිම සිරුර සමඟ. අපේ ස්ටන්ට් කුකුළා සහ කැමරා ශිල්පියා සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් කිරීමට උත්සාහ කරයි, නමුත් ඇය එහා මෙහා ගොස් කුඩා ගේමක් දෙනවා. ඇය මෙහි පැමිණ ඇත්තේ විනෝද වීමට මිස කම්මැලි සම්මුඛ සාකච්ඡා සඳහා නොවේ! මෙම ශක්ති බෝලයට අවශ්‍ය වන්නේ සෙල්ලම් කිරීමට හා මගුලට මිස කතා කිරීමට සහ සිතීමට නොවේ. ඇයව දිගු කිරීමට විශාල කුකුළෙකු සඳහා සැබෑ මනසක් සහ ශරීරයක් සූදානම්.