කළු බබා සෝෆාව උඩ කෙලවුනා

මයිෂියා නිකොල් නොහොත් ඩයනා ඇගේ මුළු පිටින්ම ආපසු පැමිණියාය. ඇයට ලස්සන තරබාරු රවුමක් තිබුණා. දවස් ගාණක් පස්ස හොල්ලද්දි එයාගෙ පෑන්ටිය පුකේ තොල් අතර හිරවෙලා. ඇය අපට පැවසුවේ ඇය ලොකු බූරුවාට ආදරය කරන නිසා එය ඇගේ විශාල බූරුවට ගැලපෙන බවයි. මික් ඇගේ කුසගින්න නිවා ගැනීමට අර ලොකු පිහාටුවක් ඇති පුද්ගලයා විය. ඔහු ඇගේ බූරුවාට නමස්කාර කළේ එය තම කුකුළාගෙන් බොහෝ අවධානයට ලක්වන බව සහතික කර ගන්නා අතරතුරය. ඔහු නිකට ඇයව තම බරෙන් පරීක්ෂා කළේ එසේ පැවසීමට කේක් මත අයිසිං දැමීමටය.