නිකිටා වොන් ජේම්ස් සමුගැනීමට ආසන්නයි

නිකිටා වොන් ජේම්ස් සාදයේදී ඇගේ මිතුරියගේ පෙම්වතා වන ජියෝවානි දෙස බලා සිට ඇති අතර, ඔහු ඇගේ විශාල පියයුරු දෙස බලා සිටින බව ඇය දනී. ඇගේ මිතුරිය තටාකය අසල සිටින විට, ඇය නාන කාමරය අසලින් ජියෝව සොයාගෙන ඔහුව වෙනත් නිදන කාමරයකට පොළඹවා ගන්නේ ඔහුට ඔහුගේ දෘඪ කුකුළෙන් ඇගේ විශාල දෙතොල් උරා බොන්නට ඉඩ දීම සඳහා පමණි! ඇය ඔහුගේ මුහුණ මත හිඳගෙන ඔහු ඇගේ ඉස්ම සහිත පුක අනුභව කරයි, ඔහු ඇයට හොඳින් හා ඇගේ මුහුණ පුරා කම්මුල් සහ දැවැන්ත තන පුඩුවට පෙර!