සමහර බබාලා දන්නවා විනෝද වෙන්න

සැමී සහ සෙලෙස්ට් සාරා මියාමි සිට පැමිණෙන තෙක් නොඉවසිල්ලෙන් බලා සිටියහ. ඔවුන් මුළු දවසම ක්‍රියාකාරකම් කිහිපයක් සැලසුම් කර තිබුණත් ගුවන් යානය ප්‍රමාද වූ අතර සාරා පැමිණියේ ඉතා ප්‍රමාද වීය. පසුව සැමී තීරණය කළේ ගැහැණු ළමයින් සමඟ නිවසේ රැඳී සිටිමින් උණුසුම් තටාකයේ පොඟවන අතරතුර අල්ලා ගැනීමටය. ගෑනු ළමයි ටිකක් කතා කරාට පස්සේ බිකිනි එක ගැලවිලා හුරතලේට පිලිගන්නවා බූරුවා ලෙවකනවා.