නිකොලට් ෂියා ඔහුගේ බිරිඳ ඉදිරිපිටම තට්ට හිස සහිත මිනිහාට කෙලවයි

ස්ටර්ලිං කූපර්ගේ බිරිඳ ඔහුගේ මිතුරෙකු සමඟ ඔවුන්ගේ සබඳතාව විවෘත කිරීමට සහ සහකරුට වෙළඳාම් කිරීමට ඔහුට ඒත්තු ගන්වයි. ස්ටර්ලිං අකමැත්තෙන් නමුත් එකඟ වේ. සරාගී Nicolette Shea පැමිණ තම පෙම්වතා නොපැමිණෙන බව ඔවුන්ට දන්වන විට, Stirling කලකිරීමට පත් වේ. නිකොලට් නැවත කාලසටහන් කිරීමට ඉදිරිපත් වන නමුත් ස්ටර්ලිං අවධාරනය කරන්නේ ඒවා දිගටම කරගෙන යන ලෙසයි, ඔහු කෝපයට පත් බිරිඳට බලා සිටීමට ඉඩ හරින්න, ඔහු කඩතොළු බෝම්බයෙන් ඔහු කෙලෙසී උරා බොන අයුරු බලා සිටී.