රෙයිස්ලින්ට ඔළුව දුන්නට පස්සේ ලස්සනට කෙලවෙනවා

මෙම නීරස අගුලු දැමීමේදී යම් උද්දීපනයක් ඇති කිරීමට, නිල් ඇස් ඇති රෙයිස්ලින් Hot Ones ස්පයිසි චිකන් වින්ග් අභියෝගය මත ඇය කැරකෙනවා. නමුත් මම ඇගේ කිරි සියල්ලම පානය කළ බව ඇය දැනගත් විට, ඇගේ දිව සිසිල් කිරීමට මගේ කිරි ටිකක් අවශ්‍යයි.