වික්ටෝරියා තුෂ්නිම්භූත වී ඇගේ සම්බාහන චිකිත්සකයාට කෙලවයි

වික්ටෝරියාට ඇගේ කාර්යබහුල කාලසටහන තුළ සම්බාහනය කිරීමට යන්තම් වේලාවක් නොමැති නිසා ඇයට බහු කාර්යයන් කිරීමට සිදුවේ. කෙයිරාන් ව්‍යාපාර සතුට සමඟ මිශ්‍ර කිරීමට පුරුදු වී නැත, නමුත් වික්ටෝරියා සඳහා ඔහු ව්‍යතිරේකයක් කිරීමට කැමැත්තෙන් සිටී. ඇය Keiran ගේ මස් මාංශයක් ඇගේ උගුරෙන් ඉල්ලා සිටියත්, පාරිභෝගිකයා සැමවිටම නිවැරදිය. එබැවින් ඇත්ත වශයෙන්ම කීරාන් වික්ටෝරියාට තෙල් ආලේප කර ඇගේ පුකේ උණුසුම් බරකින් ගිල්වන තෙක් ඇයට පහර දෙයි.