රන්වන් කාර්යාලයේ කාන්තාවක් කල්ලි ගැසී ඇත

අද හවස කොර්ට්නි ටේලර් පැකිළුණේ මොන වගේ නින්දිත ක්‍රියාවකටද? පැය ගණනක මනස අවුල් කරන වැඩවලින් පසු ඇය තම මේසය අසල අවදි වූ අතර, ඇය රහසිගත සමාජයක අමුතු ලිංගික චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර තුළ සැරිසරන බව තේරුම් ගත්තාය! එතනම සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ, ඇගේ ප්‍රධානියා සහ ඇගේ සියලුම සගයන් නිරුවත් නර්තන ශිල්පිනියකට නමස්කාර කරමින් සිටියා. අනවසරයෙන් ඇතුළුවන්නෙකු බලා සිටින බව එම කිංකි පිස්සන්ට වැටහුණු පසු, ඔවුන් ඇයව මේසය මතට ඔසවා තැබුවේ මහත කුකුළන් දෙදෙනෙකු සමඟ ඇගේ පුක සහ බූරුවා නැවත නැවතත් ඩී.පී.