සරාගී කාන්තාව ඇගේ හොඳම මිතුරියට කෙලවමින් සිටී

ඇය ජාතික සාමාන්‍යයට වඩා පිරිමි ළමයින් 10 දෙනෙකු සමඟ නිදාගෙන ඇති බව ජැකී දැනගත් විට, ඇය තීරණය කරන්නේ ඇගේ හිටපු පෙම්වතුන් සියලු දෙනා සොයා ගැනීමට සහ ඔවුන්ගෙන් එක් කෙනෙක් ද වන් විය හැකිදැයි බැලීමටය. ඇය තම අසල්වැසියා වන රොබීගේ උදව් ලබා ගනී, ඔහු නිවසට ගෙන එන ගැහැණු ළමයින් නොයන විට ඇගේ ස්ථානයේ සැඟවී සිටී. අවසානයේදී, සැබෑ ආදරය ඇය සිතනවාට වඩා සමීප විය හැකි බව ජැකීට වැටහෙනවා!