සිත් ඇදගන්නාසුළු brunette ඇගේ මුහුණේ කැක්කුමක් ඇති විය

ඉහළම නිළි ජැස්මින් සම්මාන උළෙලකට යන අතරමගදී පැහැරගෙන ගිය විට, ඇගේ ආරක්ෂකයා වන ඩැනී වගකිව යුත්තන් දඩයම් කිරීමට සහ ඔහු රහසින් ආදරය කරන කාන්තාව සොයා ගැනීමට කිසිවක් නොකර නතර වේ.