නීනා මිලානෝ ඝණ කිනිතුල්ල උරා බොන අතර ඇගේ කණ්නාඩි මත රැඳේ

ඕස්ට්‍රේලියානු බෝම්බකාරියක් වන නීනා මිලානෝ සරාගී පාසල් දැරියක ලෙස සැරසී තම ගුරුවරයාට උණුසුම් පුපුරණ ද්‍රව්‍යයක් ලබා දෙන අතර, එය ඇගේ මුඛයේ හොඳ විශාල බරක් සමඟ අවසන් විය!