ඇලෙනා ක්‍රොෆ්ට් ඔෆිස් එකේ ටැටූ ගහපු කොල්ලෙක්ට කෙලවනවා

Blonde bombshell Alena Croft යනු Small Hands හි සරාගී නීති සහායක සහ රහස් ආයුධයකි. Alena ගේ මුරණ්ඩු කටහඬ සහ ලස්සන විශාල තනපට ඕනෑම පිරිමියෙකු ඇගේ කැමැත්තට නැමීමට ප්‍රමාණවත් වේ - අනාගත ගනුදෙනුකරුවන්ගේ සිට ඇගේම ප්‍රධානියා දක්වා. ඇලෙනා කුඩා දෑත් ඇගේ කටහඬට හසු වූ විට, ඇය යම් නිර්මාණාත්මක විනය ක්‍රියාමාර්ගයක් සමඟ නීතිය පනවා, කාරණා තමා අතට ගැනීමට තීරණය කරයි.

2022-03-19 17:11:06 643 06:07
Tags :