මර්ලින් මුවර් ඇගේ පුක සහ අපතය සරඹයි

බ්ලොන්ඩ් හුරුබුහුටි මැරිලින් මුවර් සියලු අපාය මෙන් අං සහිත ය, නමුත් ඇගේ පෙම්වතාට හමුවීමට රැස්වීමක් ඇත, එබැවින් ඇය ඔහුට සැමවිටම අවශ්‍ය එකම දෙය ලබා දෙයි - ඇයව බූරුවා ගැනීමට අවස්ථාවක්! ඇගේ පුකට පහර දීමෙන් පසු, ඔහු සෙමෙන් ගැඹුරට ලිස්සා ගොස් ඇයට උණුසුම් ගුද සුරාන්තයක් ලබා දෙයි!